TESTEN OP WATERDICHTHEID

Om er zeker van te zijn of een horloge ook daadwerkelijk waterdicht is afgesloten moet de waterdichtheid worden getest. Hiervoor staan verschillende methoden ter beschikking die er allen op neer komen dat wordt gekeken of het horloge luchtdicht is. Als er geen lucht in of uit de horlogekast kan komen kan er ook geen water in of uit. Het testen kan geschieden met onderdruk of overdruk. In beide gevallen kan getest worden met water of zonder water.

Droogesten met onderdruk

 

 

Het testen zonder water heeft het voordeel dat bij eventuele lekkage er geen water aanwezig is dat tijdens de test in het horloge kan binnendringen. Het nadeel is dat wel geconstateerd kan worden of een horloge lekt maar niet kan worden vastgesteld waar precies het lek zit.

De test berust op het meten van de vervorming van de horlogekast. Het horloge wordt onder een stolp geplaatst die vacuum wordt gezogen. daardoor wordt de ruk in het horloge groter dan in de ruimte in de stolp om het horloge heen. Het horloge zal daardoor dikker worden. Als na enige tijd het dikteverschil nog aanwezig is kan gesteld worden dat het horloge luchtdicht is en dus ook waterdicht is. Het dikteverschil wordt gemeten in duizendste millimeters. Droogtesten kan ook met overdruk geschieden.


Testen met water


 

Het testen met water gebeurt in een cilinder die half gevuld is met water. Het horloge wordt boven het water gehangen en de ruimte luchtdicht afgesloten. Hierna wordt de cilinder onder druk gezet.
Als het horloge lek is zal de overdruk zich ook verplaatsen naar de ruimte in de horlogekast.

Na enige tijd wordt het horloge omlaag gebracht en komt in het water terecht. Meteen laat men door het openen van een klep de overdruk ontsnappen en onder water zal  de overtollige lucht uit het horloge ontsnappen. Op die manier is te zien waar het horloge lekt. zolang er lucht uit het lekkende horloge ontsnapt kan er geen water naar binnen dringen. Nat testen kan ook met onderdruk geschieden.