Reparaties en prijsopgaven 

Aanname
Als een horloge of  klok ter reparatie wordt aangeboden wordt meteen bekeken wat er aan het uurwerk gedaan moet worden. Indien mogelijk wordt meteen de reparatieprijs vastgesteld. Als prijsopgave niet mogelijk is bij het aannemen van de reparatie dan wordt een bon geschreven met adres en telefoonnummer van de cliënt.
In het atelier wordt hierna vastgesteld wat de aard is van de reparatie. De cliënt wordt hierover geinformeerd en kan dan beslissen of de reparatie doorgang moet vinden. Zom komt u nooit voor verrassingen te staan.

De interventie
Onder een door ons uitgevoerde complete service wordt verstaan:

Complete uurwerkinterventie (reinigen van alle onderdelen, vervangen van versleten of beschadigde onderdelen, opnieuw olie geven, controleren/instellen van de toleranties)
Ultrasoon reinigen van alle kast- en bandonderdelen
Afregelen bij mechanische uurwerken
Gangcontrole en op tijd afstellen met elektronisch regelapparaat 
Vervangen van de batterij bij kwartsuurwerken
Waterdichtheidstest met over- en/of onderdruk
Gangcontrole met simulator bij automatische horloges
Nacontrole minimaal 2 dagen

Afgifte
Als de reparatie klaar is wordt deze eerst nog enige dagen gecontroleerd om te zien of alles naar behoren functioneert.
Als alles in orde is, wordt de cliënt opgebeld om te melden dat het uurwerk kan worden afgehaald.